!
Nu slutar jag som privattandläkare och fortsätter inom specialisttandvården. Den här hemsidan kommer alltså inte att fortsätta vara aktuell.
Fördubblat tandvårsbidrag

Fördubblat tandvårdsbidrag 15 april 2018:

Hur mycket höjs bidraget?

Bidraget fördubblas. Det innebär att

  • från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Från när gäller de nya beloppen?

15 april 2018.

Om du inte har använt det tandvårdsbidrag som du fick tilldelat 2016 eller 2017 blir det alltså dubbelt så stort från och med 15 april 2018.

Tandvårdsbidraget för 2018 får du tilldelat som vanligt 1 juli 2018 och då med det högre beloppet.

Vad behöver jag göra?

Du bestämmer själv när du vill använda ditt allmänna tandvårdsbidrag för att betala en del av kostnaden. Tandläkaren eller tandhygienisten drar då av bidraget från din räkning.

Välkomna!


Här är vi som jobbar här! Boel överst, Eva och Lena här nedanför..Gå regelbundet till tandläkaren!

"Personer som regelbundet går till tandläkaren har en halverad risk för att få stroke" enligt en studie av drygt 17 0000 patienter under 15 år, utförd av Dr Souvik Sen, läkare och forskare vid University of Southern Carolina, USA


Även barntandvård!

Vi undersöker och behandlar era barn 3-21 år. Hör av oss så får ni veta mer!


Tandblekning med Opalescense

Nu har vi fått hem Opalescense Go 6% med mintsmak!
Det är förfyllda skenor som man sätter in i munnen efter noggrann tandborstning och efterföljande sköljning. Skenan får en god passform och ska sitta i munnen 60-90 minuter. 
Behandlingstid ca 10 dgr.

Det finns även andra alternativ med Opalescense. 
Ring oss och prata om blekning!


Mer om ossMöjlighet till att betala lite i taget!

VIA FORTUS FINANS HAR DU NU MÖJLIGHET ATT DELA UPP DINA KOSTNADER!
Se nedan under rubriken "Vad kostar det?"

NU ÄVEN TANDBLEKNING!
Vi erbjuder s k Powerblekning i stolen eller hemblekning.
Info om Tandblekning se längst ner på hemsidan!

DET HÄR KAN VI GÖRA

D

Mer om behandlingar och hur vi gör kan du läsa om på
http://www.tandvardsguiden.com/


VAD KOSTAR DET?

Priset på en behandling kan variera, eftersom varje behandlingsfall är unikt. 

För att få ett mer exakt pris krävs alltid ett besök. Ofta har man rätt till statligt tandvårdsstöd och behöver då inte betala hela kostnaden själv. Ersättningen från tandvårdsstödet beräknas utifrån det så kallade referenspriset. Man har inte alltid rätt till tandvårdsstöd och det är alltid bra att fråga om det innan en behandling påbörjas.

Priset för en behandling är i nivå med Folktandvårdens prislista.
Hur mycket Du betalar beror bl a på Din ålder, men även på hur många tidigare behandlingar Du fått (i Sverige) under året.

Du har precis som i Landstinget Sörmland fri tandvård till och med året Du är 21 år.
Året Du fyller 22 år går du in i Försäkringskassans vuxentandvårdsförsäkring, se ovan under "Mer om oss".
En undersökning kostar från 300 kr. Självklart ger vi alltid kostnadsförslag efter varje genomförd undersökning.

Försäkringskassans Allmänna Tandvårdsbidrag (ATB) gäller en tandläkarundersökning varje år.

·                             300 kr/år  20-29 år

·                             150 kr/år  30-74 år 

·                             300 kr/år  75 år och uppåt

Tänk på att Du inte kan spara Din tandvårdspeng mer än två år.

Försäkringskassan ger även ett skydd mot höga tandvårdskostnader. För att undvika missförstånd ska vi försöka förklara det här:

·          Försäkringskassan har satt "poäng" på alla åtgärder (behandlingar). De kallar poängen för "referenspris".  Om Försäkringskassans "poäng" (referenspriset) under ett år (vanligen med start från undersökningen)  överstiger 3.000, får Du av Försäkringskassan 50% av det överstigande beloppet.

·         Om Försäkringskassans ersättningsgrundande belopp, det s k referenspriset överstiger 15.000 får Du av Försäkringskassan 85% av det överstigande beloppet.WELCOME TO DR. BOEL JANSSON, D.D.S

Are You visiting Eskilstuna for business or pleasure?
Don't let a fractured or aching tooth ruin Your stay!

Our Dental Practise is situated in the very center of Eskilstuna, on Kungsgatan 22 which is close to the Fristadstorget.         

Contact info:

Dentist DDS Boel Jansson
Phone: +46 (0)16 14 65 40
E-mail: info@tandlakareboel.se
Address: Kungsgatan 22, S-632 20 Eskilstuna

WELCOME!


Tandsjukdomar (från Wikipedia)

Karies
Karies (caries dentalis), eller tandröta, är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier i munhålan, vilka vid alltför frekvent kontakt med mat och dryck utsöndrar en syra som orsakar att emaljen urkalkas. Detta resulterar i lokala angrepp på tandytan. Obehandlad karies kan leda till kaviteter, "hål i tänderna", som i förlängningen kan leda till tandvärk och att tanden kan gå förlorad.

Parodontit
Parodontit (tandlossning) är namnet på en samling inflammations-sjukdomar som kan leda till tandlossning och tandförlust om den lämnas obehandlad. Parodontit orsakas av bakterier som fäster på och växer på tandytorna ("plack") i tandköttsfickan och under tandköttslinjen. Inflammationen leder till att ben och bindväv bryts ner och tandens fäste försämras. Sjukdomen kan hindras om man tar bort det som orsakar inflammationen, det vill säga bakterierna. Detta görs av tandhygienpersonal, men den dagliga munhygienen är mycket viktig för att inte bakterierna skall återkomma. Fast de olika formerna av parodontit är bakteriella sjukdomar, finns det en rad faktorer som påverkar sjukdomens svårighetsgrad, däribland rökning, diabetes och ärftliga faktorer.

Plack (bakteriebeläggningar)
Plack är en tunn och vanligen färglös beläggning som består av bakterier i en mer eller mindre klistrig substans.
Om den inte avlägsnas kan orsaka inflammation i tandköttet (gingivit) som i längden leder till parodonti. Den bidrar även till uppkomsten av karies.
Placket avlägsnas dagligen med munhygienprodukter:
Tandborste (elektrisk eller manuell) gör rent på tandens fram- , bak- och ovansida.
Tandtråd gör rent i tändernas kontaktpunkter i mellanrummen.  Mellanrumsborste eller tandsticka (trä) gör rent i tandköttskanten i mellanrummen.
OBS! Mellanrumsrengöring görs INNAN tandborstningen, eftersom tandkrämens slipmedel kan skada kontaktpunkterna.

Tandsten
Tandsten är en hårdnad beläggning på tänderna. Tandsten bildas av plack och mineraler. Om munhygienen inte är tillräcklig, blir placket mineraliserat. Plackens råa yta erbjuder ett idealt substrat för vidare plackbildning, som i sin tur kan leda till inflammation i tandköttet (gingivit) och även tandlossning (parodontit). Tandsten sitter för hårt på tänderna för att kunna tas bort med vad som är tillgängligt i ett normalt hem. Tandsten avlägsnas därför hos en tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska med ultraljud och specialinstrument.Tandblekning

Tandblekning.

Innan tandblekning är det viktigt att göra en tandundersökning för att se om det finns karies eller andra sjukdomar i tänder och mun. Det är viktigt att behandla detta innan tandblekning.

Man behöver se vad missfärgningarna beror på. Det kan vara inre orsaker som mediciner, sjukdomar i tandpulpan eller tidigare rotfyllningar. Yttre orsaker som kaffe, te, rödvin och tobak påverkar också. Därför behöver tänderna oftast poleras av hygienpersonal innan blekning.

Vad händer vid blekning?

En blekning är en kemisk process där väteperoxiden i blekmedlet bryts ner till fritt syre som i sin tur bryter ner färgpigment i tanden. 

Man rekommenderar nu framför allt hemblekning i skenor. 1-2 v brukar räcka. Vissa färgpigment är svårare att bleka och tar längre tid.

Många blekmedel torkar ut tanden, därför bör man undvika äta och dricka något med starka färger (t ex rödvin, blåbär) under någon vecka efter blekningen. Undvik tandkrämer med slipmedel.

UV-lampor har visat sig ha mycket liten effekt på resultatet och man går ifrån det allt mer.

Vad är det värsta som kan hända?

Ilningar kan uppstå.  Vi rekommenderar därför fluorsköljning (exv Flux) under en tid efter blekning.

Tandköttet kan trots det skydd som läggs på bli lite irriterat men det går över efter några dagar. Ljusa fläckar på tänderna kan bli ännu ljusare av blekning.

Lagningar i tänderna bleks inte. De kan alltså komma att se mörkare ut efter blekning. Man kan byta ut sådana fyllningar efter blekning. Porslinskronor bleks inte heller så det är bra om man bleker innan man gör en ny krona.

Hur mycket blir tänderna blekta?

Det är individuellt men vanligen 2 nyanser ljusare. Man skiljer mellan gula och grå färgtoner.                                                                                          Grå tänder  tar längre tid att bleka än gula.

Hur länge håller blekningen?

Det är olika men vanligen något år, ibland kortare och ibland betydligt längre.

Hur utförs blekningen?

Det finns olika tekniker.

Här på vår klinik samarbetar vi med Opalescense som har visat sig ge mycket bra resultat.  Vi framställer individuella skenor som ni fyller med Opalescense PF enligt vår individuella bedömning i samråd med er.  Skenan använder ni helst kväll och natt.

Det finns även förfyllda (engångs-)skenor (Opalescense Go 6%) med lite högre koncentration av väteperoxid som man har i munnen endast 1-1½ timme.

Om man vill ha ett lite snabbare resultat är det bra att börja med en s k Powerblekning hos din tandläkare.  Då lägger i en starkare gel som får ha effekt 30 minuter här på kliniken.

Powerblekning kan kombineras med hemblekning i individuellt utprovade skenor som du använde, vanligtvis på natten. Det fungerar dock inte om du har en apnéskena ( s k Snarkskena).

Det går också att göra bara en av dessa blekningar, alltså antingen hos tandläkare eller s k hemblekning. Det är dock viktigt att första besöket är hos tandläkaren.

Opalescense whitening tandkräm är bra för att  bibehålla en tidigare blekning lite längre.

Alternativet till blekning är att göra kronor eller fasader av porslin eller plast. 


Välkommen till vår webbsida

Patientinformation om nya dataskyddsförordningen  GDPR

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning i kraft.

Den nya lagen förkortas GDPR efter det engelska namnet General Data Protection Regulation, och den ersätter den gamla Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med PUL har varit att skydda människor mot att deras personliga integritet kränkts vid behandling av personuppgifter. Med GDPR stärks rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet, vilket vi såklart ser positivt på.

Dina personuppgifter, som till exempel namn, adress, e-post, telefonnummer som du registrerat självmant hos oss, lagras på ett tryggt och säkert sätt hos tandläkare Boel Jansson i vårt journalsystem Alma. Du har rätt att få veta vilken information vi behandlar om dig och få den ändrad eller raderad.

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient.

Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen.

Dessa personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Alla dessa uppgifter skyddas genom Patientdatalagen (PDL) från 2008.

Vi har rätt att registrera dessa personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.


 

 


Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...

Sofie | Svar 03.06.2017 08.55

Stort tack! Så glad att jag valde dig som tandläkare. /Sofie

BrittMarie Gustafsson | Svar 24.05.2015 22.22

Tack Boel att du tog dig tid i fredags!

Eva Eklund | Svar 17.05.2013 13.46

Super bra!
Ses på måndag

Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

03.06 | 08:55

Stort tack! Så glad att jag valde dig som tandläkare. /Sofie

...
24.05 | 22:22

Tack Boel att du tog dig tid i fredags!

...
17.05 | 13:46

Super bra!
Ses på måndag

...
24.04 | 11:50
Info har mottagit 29
Du gillar den här sidan